Naslovna

 
Na jednoj od sednica Saveta Mesne zajednice Srpski Krstur krajem 2009 godine, na kojoj sam lično bio prisutan ,pokrenuta je inicijativa i ponuđeno mi je da ukoliko imam želje i volje,radim na nastavku izlaženja «INFORMATORA» - informativnog biltena o događanjima i aktivnostima mesne zajednice, ustanova , organizacija i udruženja sa područja naše Mesne zajednice. Ovaj bilten je izlazio 2003 i 2004 godine u 15 brojeva, umnožavan je u 200 primeraka te su građani bili bar na neki način obaveštavani o raznim dešavanjima u našem selu. Odlukom Saveta MZ krajem 2004 godine prekinulo se sa radom na ovom biltenu.

Na zaključak o podržavanju ponovnog izlaženja ovog malog seoskog biltena sam se odlučio i evo ipak ću odvajati deo slobodnog vremena za građane Srpskog Krstura i pisanim  prilozima doprineti da građani budu bar delom upoznati sa nekim interesantnim dešavanjima u toku meseca kao i dešavanjima u narednom periodu.

Ovi bilteni će se dostavljati «Novokneževačkim novinama» a takođe u elektronskoj formi licu koje uređuje sajt Srpskog Krstura www.krstur.com Milanu Tanackov , kako bi ga obogaćivao novim sadržajima. Ukoliko imate i Vi nekih interesantnih vesti, javite mi i sarađujte sa mnom !
 
Brojevi 2010
FEBRUAR 2010
 
MART 2010
 
APRIL 2010
 
MAJ 2010
 

  © 2010 www.krstur.com