Aktivnosti 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | Galerija | www.folklorsrbija.org | Home

Istorijat KUD-a MILAN AJVAZ Srpski Krstur


English version

   Podaci iz 1964. godine na osnovu izveštaja o radu kulturno umetnickog društva. 
Prema podacima kojima raspolažemo, društvo je u Krsturu osnovano 1886.godine na inicijativu i zahtev tadašnje napredne omladine. Ono, istina, tada nije nosilo naziv koje danas ima, ali njegov rad je bio i te kako slican ovom današnjem. Posle I svetskog rata, društvo je prikljuceno crkvenom pevackom društvu RATAR, da bi posle završetka II svetskog rata pocelo da radi i deluje samostalno.

Odmah po oslobodenju društvo je oformilo: dramsku sekciju, folklornu sekciju, a povremenu je društvu bila prikljucena i citaonica, koja u ovom mestu ima takode bogate tradicije i spada u jednu od najstarijih u ovom delu bivše Jugoslavije. Sa idejama koje karaterišu razvitak društvo je radilo i delovalo sa nejednakim uspehom. Neko vreme je bilo vrlo aktivno, da bi zatim njegov rad sasvim zamro. Jednom recju životarilo.                                   

 
Tokom 1964.godne o radu društva pocela je da brine kulturno prosvetna zajednica , društvo je pokazalo nekoliko vidnih rezultata. Razlog je u tome što je kulturno prosvetna zajednica opštine preuzela i brigu okofinansiranja i dotiranja društva, a to je i te kako
povoljno uticalo na rad. Te godine je društvo brojalo oko 30 clanova i to veoma aktivnih. U 1964.godini održana je i jedna vanredna skupština društva na kojim su donešena i odobrena pravila o ustrojstvu i radu KUD-a pod nazivom BRANISLAV NUŠIC. Ovim pravlima regulisano je osnivanje, naziv i sedište društva, promenjeno je ime Amatersko pozorište u KUD BRANISLAV NUŠIC, organizaciona struktura društva i finansiranje društva. To su bili prvi koraci ka ozbiljnijem radu društva.

  Tokom narednih godina društvo se razvijalo i proširivalo svoju delatnost. 1976.godine KUD BRANISLAV NUŠIC je osim dramske i folklorne sekcije imao i recitatorsku, ritmicku, likovnu i foto sekciju, kao i klub sa citaonicom i bibliotekom.

 
KUD BRANISLAV NUŠIC iz Srpskog Krstura stvarno je počelo sa radom oktobra 1976.godine kada je MZ Srpski Krstur prijavljena za ucešce u petom ciklusu emisije «Znanje – Imanje» od strane opštinke konferencije SSRN iz Novog Kneževca.

 Krajem 1979.godine KUD BRANISLAV NUŠIC dobija svoj žiro-racun i upis u registar udruženja gradana. Uz dalji naporan rad KUD-a i razne aktivnosti, samoupravni organi KUDA BRANISLAV NUŠIC na svecanoj sednici skupštine KUD-a, koja je održana 10. maja 1984.godine u Srpskom Krsturu, doneli su odluku da KUD dobije novo ime.                                                               

  U znak secanja na poznatog i priznatog glumca Milana Ajavza rodenog u Srpskom Krsturu, a nakon dobijene sagalsnostzi društveno-politickih organizacija i porodice preminulog cika Milana odluceno je da se izvrši svecana promena imena.Povodom toga 11. maja 1984.godine u Srpskom Krsturu gostuje ansambl SRPSKOG NARONOG POZORIŠTA iz Novog Sada, clanovi porodice preminulog cika Milana, predstavnici i poštovaoci njegove licnosti iz Beograda. Ansamblje izveo dramu Miloša Nikolica «Svetislav i Mileva».

  26. juna 1984.godine KUD MILAN AJVAZ biva zvanicno registrovan kao udruženje gradana koji broji 150 clanova.
Od toga dana pa nadaljedruštvo i dalje radi na negovanju tradicionalnih igara i okupljanju mladih. 

Bez obzira što društvo deluje u jednoj seoskoj sredini iz koje mladi odlaze, rukovodioci grupa se trude da ih zadrže u što vecem broju. S tim u vezi se organizuju razna putovanja po zemlji i inostranstvu da bi motivacija za rad bila na što vecem nivou. To se i pokazalo kao zadovoljavajuce, folklorne sekcije rade u cetiri grupe sa preko 100 clanova. 

Tekst: Brzak Obrenka
 kliknite na sliku

Kontakt: Sve informacije mogu se dobiti na TEL: 0230 – 82-055 ili
+381 63 88 22 932 kod Popov Luke
 ili e-mail: luka.popov@noviknezevac.rs

 

  © www.krstur.com