Naslovna

PRVENS
A B V G D Đ E Ž Z I J K L M N O P R S T U F H C Č Š

 A

ajzliban -  narodski izgovor nemacke reci, želejznica arenda – latinska rec, zakup
aldumaš -napojnica arište – od latinske rec, zatvor
ampa -nevreme ausgecajhnet - nemacka rec, izvrsno, sjajno, odlicno
amt -nemackarec,služba,nadleštvo,ustanova avlija - dvorište
ajnc - kartaroška igra ajgir - pastuv
astal - sto apiraca - vlažna krpa kojom se pere i briše sude

 B
 

beamter – nemacka rec, cinovnik birtaš, birtašica – od nem. reci, krcmar, kafedžija, kafedžika
begenisati – turska rec, zavoleti, baciti oko na koga, na što birtija – narodski izgovor nem. reci, kafana, krcma
belaj – arapska rec, nesreca, beda, zlo bojtar – mladi pastir, pomocnik glavnog pastira
beštija – narodski izgovor latinske reci bestija, životinja, necovek bokter – narodski izgovor nem. reci, cuvar, stražar
birgermajster – nemacka rec, gradonacelnik, predsednik opštine buhalteraj – nem. rec, knjigovodstvo
bakandže - stara velika obuca, obicno neušnjirana balavac - klinac, dete
begeš - kontrabas becar - veseo momak, bekrija
blagdan- neradni, svecani dan brazda - red useva
brisa - nožic budelar - novcanik

 

V

vandrokaš – narodski izgovor nem. reci, putnik vizavi – franzuska rec, preko puta, sa druge strane
varmeda – srpsko – madarska rec, županija vincilir – nem. rec, pudar, poljak
veš – nem. rec, rublje virtšaft – nem. rec, gazinstvo, domacinstvo
vešplau – nemacka rec, plavilo za rublje virtšafterka – nem. rec, domacica

 

G

ganj, ganjevi – vrsta cigalja nacinjenih od govede balege i sitne slame, kao osušene služe za gorivo gnedige – nem. rec, u oslovljavanju, iz pocasti, milostiva
gastgeberaj – nem. rec, ugostiteljska radnja, gostionica grk – u Backoj zove se grk covek ko drži kakvu trgovinu, radnju
gemajn – nem. rec, prost, neotesan grundup – narodski izgovor nem. rec, zemljišna knjiga
gefrorenes – nem. rec, sladoled  

 


D

daž, daže – cak dindušmanin – turska rec, krvni neprijatelj, zakleti neprijatelj
damšif – narodski izgovor nem. reci, parobrod dolma – turska rec, nasip
dera – tor za ovce, rupa, prolaz u ogradi dritl – nem. rec, trecina
ducan – turska rec, prodavnica dustaban – turska rec, ravno stopalo

Đ

duvegija – tur. rec, mladoženja durdija – kratka bunda


E

everda – grcka rec, plot, ograda od trske erbovati – nem. rec, naslediti
egzamen – lat. rec, ispit, ispitivanje erbšaft – nem rec, nasledstvo
egzemplar – lat. rec, primerak escajg – nem. rec, pribor za jelo
eroberung – nem. rec, pobeda, osvojiti  

Ž

ženirati – fran. rec, stešnjavati se, ustrucavati se  

Z

zbitija – dogadaj zonetarifa – nem. rec, cenovnik za prevoz, carina
zepe - cipele  


I
 

iberašovati – nem. rec, iznenaditi izluftirati – nem. rec, provetriti
iberašung – nem. rec, iznenadjenje iskumstirati – od nem. reci, izmisliti, domisliti se
isheklovati – od nem. reci, kukiciti, iskukiciti   

J

jaroš – mad. rec, ledina, utrina jendek – tur. rec, jarak, rov
jauzn – nem. rec, užina jurget – vrsta tikve, ludaje


K

kalabaluk – tur. rec, množina, gomila, navala, težak i neprijatan posao klot – narodski izgovor nem. rec, gladak, ravan, ovde, prosto
kalapac - cekic klošter – nem. rec, manastir
kapišon – fran. rec, kapuljaca, ogrtac sa kapuljacom komotmicna – nem. rec, kapica
kaplicirati se – fran. rec, uvrteti sebi nešto u glavu komšija – tur. rec, sused
karmenadla ili krmenadla – nem. rec, meso peceno na roštilj konak – tur. rec, dvor, nocište, prenocište
kvartir – fran. rec, stan konofos – vrsta finog platna
kvaslica – rojta, resa konta – ital. rec, racun
kegla – nem. rec, cun, nišan na kuglani kofpuc – narodski izgovor nem. reci, ukras za glavu, ukosnica
kern-štrudla – nem. rec, savijaca, gužvara kohbuh – nem. rec, knjiga kuvar
kinstler – nem. rec, umetnik koštati – nem. rec, okušati
kišbirov – mad. rec u Vojvodini, pomocnik opštinskog nacelnika krajcer – narodski izgovor nem. reci, bakarni novac u bivšoj Austriji
klajderštok – nem. rec, civiluk kragn – nem. rec, jaga, okovratnik
krenkovati – nem. rec, muciti se, jediti se kurisati – fran. rec, udvarati se
kugla – nem. rec, lopta, pušcano zrno krumaher – fran.-nem. rec, udvarac, ljubavnik
kuglati se – nem. rec, vrsta sporta, loptom od drveta oboriti postavljene figure

 

 

kurtalisati – tur. rec, osloboditi, spasti  


L

lajb – nem. rec, telo landpomeranc – nem. rec, pogrdno, otprilike, banatska pomorandža
leceder i licider – trgovac kolacima po vašarima ler – nem. rec, škola, zanat
lipste – nem. rec, najmilija ludaja – vrsta jabuke, vrsta tikve
lotre – nem. rec, lestvice, merdevine lustrajze – nem. rec, šetnja

M

mamaljuga – rumunska rec, kacamak merdevine – lestvice, lotre
melem – tur. rec, mast za mazanje, lek mundir – fran. rec, vojnicko odelo, kaput
melšpajz – nem. rec, kolac muf – nem. rec, grejac za ruke od krzne u obliku torbice otvoren s obe strane


N

najgirig – nem. rec, radoznao nobl – fran. rec, otmen, gospodstven
nahtmuzika – nemacki nocna svirka notaroš – lat. rec, javni beležnik, opštinski delovoda
nemeš, nemešag – mad. rec, plemic  

 O

obida – nepravda, uvreda ozentrogeri – poramenice
obrst – nem. rec, pavlaka

opcigovati – oduzeti, odbitiP

pajtaš – mad. rec, drug, prijatelj pincer - kelner
paor – zemljoradnik, seljak plajvaz – tur. rec, olovka
pasent – nem., podesan, zgodan, taman potrefiti – nem. rec, pogoditi
peglajz – nem., glacalica, pegla, utija (turska rec) poša – marama za vezivanje oko vrata, mašna, kravata
pedinter – narodski izraz nem. reci, sluga, momak predikovati – lat. rec, propovedati, savetovati, uciti
pendžer – tur. rec, prozor prezent – fran. rec, poklon
perišan – tur. rec, ženski nakit za glavu purger – narodski izgovor za nem. rec, gradanin

 R

rajs-pulfer – nem. piricani prašak, puder rihtig – nem. tacno
rerna – pekulja, pecnica, pecište

rolja – valjak za glacvanje coje

rif – ranija mera za dužinu   S

sic – nem. sedište strefiti – nem., dogoditi se
sokak – tur. rec, ulica supšisel – nem., cinija za supu
solga – mad. sluga, službenik  

T

tagblat – nem., novine tišler – nem., stolar
tal – nem., deo trukovati – nem., štampati
tancer – nem., igrac truc – nem., inat


U

unterhaltung – nem., zabavljanje, razgovor uncut – narodski izgovor od nem. reci, nevaljalac, niskost, bestidnost
   

 F

fališan – nem., lažan, netacan frajla – nem., gospodica
fela – mad. vrsta frau – gospoda
feler – nem., mana, nedostatak frtalj – cetvrt
firanga – nem., zavesa fruštuk – nem. rec, dorucak
frišak – nem., svež, jakošnji

furija – zlo žena, oštrokonda


 H

haglih – nem., cismen, jako uredan hozle, hozlice – nem., gacice
hauzmajstor – nem., nastojnik holba – nem., sud pola litra
hauptrefer – nem., glavni zgoditak hofirati – nem., udvarati se
hebame – babica hucoš – nem., nevaljalac, bestidnik
heft – sveska  
hec – zabava  


C

ceger, ceker – nem., korpa cušpajs – nem., dodatak uz glavno jelo

Č

čarda – mad., kafana, drumska mehana čreda – red kojim sveštenici služe u crkvi
čikoš – mad., cuvar konja, konjušar  

džakati – tur., govoriti živo i glasno

džimrija – cicija, tvrdica


Š

šalukatra – narodski izgovor fran. rec, prozorska zavesa od pokretnih drvenih letvica, žaluzina šlog – nem., udar, kov, vrsta
Švaba - Nemac šogor –nem. rec primljena od Madara,  šurak, zet
švigar –tanki kraj bica špecija – lat. dodatak
šlajpik – novcanik šreh – ukoso
štalog – konjušnica  

  © 2005 www.krstur.com created by Veca & Miško