Srpski Krstur | Iz školske klupe | Home

 Osnovna škola Jovan Jovanović - Zmaj


Već 1830. započeta je izgradnja prve školske zgrade , odmah pored crkve jer su deca od osnivanja Velikokikindsog Dištrikta učila u privatnim zgradama uzimanim u najam. 1840. počinju radovi na izgradnji impozantne građevine preko puta crkve za potrebe Opštinske kuće. Njeno građenje trajalo je nekoliko godina tako da je konačno sazidana 1848. godine.

Osnovna škola u Srpskom Krsturu postoji u ovakvom zdanju od 1966. godine (slika dole). Obeležavamo godišnjicu 40 godina postojanja ove škole.

 Gledamo kroz istoriju, i vra
ćajući se u prošlost škola je menjala ime, naziv. Kada se osnovala nosila je ime DOSITEJ OBRADOVIĆ . To ime je promenila u IVO LOLA RIBAR, da bih danas funkcionisala pod imenom JOVAN JANOVIĆ – ZMAJ .

Jovan Jovanovic Zmaj

Novi Sad, 1833 - Sremska Kamenica, 1904

Rođen u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Bratislavi (Slovačka), a studirao je u Pešti, Pragu i Beču. U Novi Sad se vratio 1870.god. kao lekar. Objavio je knjige "Pevanija", "Čika Jova srpskoj omladini", "Đulici"...

 

 


Školu pohađaju učenici od I – VIII razreda, i od IV – VIII razreda specijalna škola.Ranijih godina školu je upisalo mnogo više učenika, tako da je škola radila u dve smene, pre i poslepodne. Iz ove škole su mnogi učenici nastavili svoje školovanje, pa je tako ispalo dosta lekara, pravnika, vojnih lica, vrednih zemljoradnika i domaćica.

Sada školu pohađa 177 ucenika (stanje 2005/06. god.), s tim što od V – VIII razreda dolaze deca iz susednog sela Đala. Sa decom rade nastavnici i profesori sa višom i visokom školom. Osim redovne nastave deca su obuhvaćena vannastavnim ativnostima: razne sekcije, sport, folklor
( KUD Milan Ajvaz ).

U
čenici idu na razna takmicenja. Svake školske godine organizuju se đačke ekskurzije od I – VIII razreda a škola u prirodi je aktivna za učenike I – VIII razreda.

Tekst: Jančić Željka


Sve informacije o školi mogu se dobiti na   TEL: 0230 – 87 003
  e-mail:  krstur@krstur.com  | www.zmajceksk.webs.com
   

  © 2005 www.krstur.com created by Veca & Miško